Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Vnitřní uspořádání a charakteristika tříd

Děti jsou rozděleny do čtyř tříd, po dohodě s rodiči, tak aby nebyly narušeny sourozenecké a kamarádské vztahy :

     1. třída „Berušky“- převažují zde děti 3-4leté. Děti sem nastupují postupně během školního roku většinou při dovršení 3let, ale mohou  nastoupit i dříve pokud matka bude nastupovat do zaměstnání, aby si postupně lépe zvykaly. jsou.  Dětem je přizpůsoben  adaptační režim tak, aby se bez stresu dokázaly odloučit na určitou dobu od své rodiny. Paní učitelky se zaměřují na vytváření základů citové vazby mezi dětmi, dospělými i k novému prostředí
O děti se stará paní učitelka Parlásková Květuše a paní ředitelka Vodičková Jarmila


     2 . třída  „ Motýlci“– převažují zde děti 4 – 6tileté. Paní učitelky se u dětí zaměřují na to, aby ochotně a rády vnímaly, prožívaly a osvojovaly si nové poznatky. U dětí předškolního věku a u dětí s odkladem školní docházky je kladen důraz na přípravu dětí na vstup do ZŠ – vhodně volenými programově řízenými činnostmi. U dětí je dle potřeby, po dohodě s rodiči, prováděna také náprava výslovnosti.
O děti se stará paní učitelka Křížová Hana a paní učitelka Čepcová Jitka, místo paní učitelky Křížové od 1.1,.2015 - paní učitelka Rychetská Lenka


     3. třída „Papoušci“- speciální třída  pro děti s vadami řeči, do které je zařazeno 14 dětí s několika četnými vadami výslovnosti na základě rozhodnutí klinického logopeda a se souhlasem rodičů, zpravidla děti 4 –6leté. Speciálně pedagogická péče probíhá podle individuálních plánů, v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání  a podle doporučení klinické logopedky a Pedagogicko psychologické poradny . 

O děti se stará paní učitelka Soprová Marcela a paní učitelka Mgr. Polívková Zdenka
   
     4. třída „Dráčci“ -  děti 3 – 6leté ( odloučené pracoviště), smíšená skupina dětí, do které jsou na žádost rodičů zařazováni sourozenci, kamarádi. Zde je práce p. učitelek velice náročná, protože se musí zaměřovat jak na adaptaci nejmladších dětí na prostředí MŠ, tak na přípravu předškoláků na ZŠ . Je třeba volit takové činnosti, aby všechny děti vnímaly a osvojovaly si nové poznatky s ohledem na jejich věkové potřeby. Cvičení řeči s dětmi, které jsou zařazeny do logopedické péče je prováděno vždy v úterý.

O děti se stará paní učitelka Juhová Jana a paní učitelka Křížová Kateřina

Provoz třídy na odloučeném pracovišti je od 6,15 do 15,45 hod.
 

zpět